Sajam inovacija Prelog

Facebook
Twitter
LinkedIn

Od 13. – 15.05.2022 Udruga je sudjelovala u Prelogu na AGRO ARCA sajmu inovacija u poljoprivredi. Na
Sajmu je predstavljala projekt Društveno poduzeće KopriVITA kao izazov za moderno vrijeme. Na
ovom 13. međunarodnom sajmu inovacija u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj
mehanizaciji AGRO ARCA 2022 se predstavilo više od 130 izlagača iz Hrvatske i 11 zemalja svijeta.
Na Sajmu su se predstavljali inovatori iz ovog područja u koje spadaju i proizvodi s dodatkom koprive.
Ocjenjivački sud u sastavu 5 osoba stručnjaka s područja prehrambene industrije ocijenilo je
proizvode visokom ocjenom.
Proizvodi su dobili Zlatnu medalju za inovativnost. Medalju je preuzela predsjednica Udruge Marija
Mraz. Jedan od zadanih ciljeva u projektu Društveno poduzeće KopriVITA kao izazov za moderno
vrijeme bio je osnivanje društvenog poduzeća. Udruga je osnovala poduzeće KopriVITA d.o.o. koje
zapošljava osobe s invaliditetom koje proizvode proizvode s dodatkom koprive.
Organizator ovog Sajma bila je Hrvatska zajednica inovatora.