Aktivnost projekta „Jedi što vrijedi“

Facebook
Twitter
LinkedIn

28.11.2019. provedena je aktivnost projekta „Jedi što vrijedi“ – edukacija za očuvanje preostalog zdravlja kod osoba s invaliditetom. „Moje tijelo moja odgovornost“-edukacija o važnosti očuvanja preostalog zdravlja i  „Dodirom do zdravlja“ – masaže za opuštanje ljekovitim uljima. Glavni cilj projekta je edukacija o važnosti očuvanja preostalog zdravlja osoba s invaliditetom, razvijanje svakodnevnih životnih vještina za samozbrinjavanje osoba s inv.,  senzibilizacija srednjoškolaca prema osobama s invaliditetom.

Specifični ciljevi su: sprečavanje i suzbijanje rizičnih čimbenika kod tih kroničnih bolesti, prevencija odlaska u institucije osoba s invaliditetom, stvaranje uvjeta za neovisno življenje. U projektu sudjeluje 10 odraslih osoba s invaliditetom, 20 mladih srednjoškolaca u dobi od 15-18 godina sa i bez invaliditeta direktnih korisnika. Indirektni korisnici su članovi Udruge prijavitelja koji ne sudjeluju direktno u akivnostima, članovi njihovih obitelji; članovi partnerske organizacije Partnera 1, učenici polaznici i zaposlenici Partnera 2 koji direktno u projektnim aktivnostima; lokalna zajednica, mediji.

Projekt je odobrilo Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o na Natječaju za predlaganje programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode   udruge i neprofitne organizacija2019. godine. Partner 1 u projektu je  Humanitarna udruga za pomoć djeci i socijalno ugroženim obiteljima „Šegrtsko srce“. Partner 2 je Obrtnička škola Koprivnica. Projekt traje od 01.10. do 31.12.2019. Očekivani rezultati su viša razina znanja kod ukupno 10 odraslih osoba s invaliditetom, kod 3 korisnika će se razviti nekoliko novih navika o brizi za zdravlje, 5 korisnika razvit će sposobnost mijenjanja stavova prema uobičajenim načinima življenja i odnosu prema vlastitom zdravlju, 1 korisnik će primjeniti aroma terapiju kao alternativni oblik samopomoći.

Krajnja očekivanja su da će se opće stanje korisnika poboljšati i smanjiti odlasci na liječenja. 20 srednjoškolaca će razviti empatiju i toleranciju prema osobama s invaliditetom, 2 će se uključiti u volonterske aktivnosti Udruge, 5 će se odlučiti za volontiranje u nekim drugim udrugama u zajednici. Projekt je omogučila Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Voditeljica projekta je Marina Jug.